Rugkliniek Westhovens

Achtergronden

Hub Westhovens is fysiotherapeut, acupuncturist en osteopaat. Deze drie disciplines bieden hem een scala aan behandelingsvormen. Tegelijkertijd hebben ze alle drie ook hun beperkingen. Eén van de belangrijkste beperkingen waarvoor Hub Westhovens een oplossing heeft gezocht, was de rol van de patiënt. Hij wilde de patiënt actiever betrekken bij de totale behandeling.

Een vergelijking:
Een huis waar iemand woont, wordt vanzelfsprekend vuil en rommelig. Het kan gebeuren dat alles zo vuil wordt dat je hulp nodig hebt om de boel weer eens helemaal op te ruimen. Als je in de toekomst wil voorkomen dat de zaak opnieuw uit de hand loopt, zou het volgende moeten gebeuren:

  1. Maak eerst het hele huis in orde en leer hoe je de boel kunt bijhouden.
  2. Controleer elke kamer vervolgens regelmatig.
  3. Ruim kamers waar je bij de controle vuil of rommel aantreft meteen op. Probeer het eerst zelf te doen en als dat niet lukt haal je er hulp bij.

Elke dag uitgebreid schoonmaken betekent veel onnodig werk. Niet controleren betekent dat je de eerste signalen dat het opnieuw misloopt niet ziet. Constateren dat er iets mis is en er vervolgens niets aan doen betekent dat je de kop in het zand steekt. Dat kun je alleen jezelf verwijten!

De behandeling loopt parallel met het schoonhouden van het huis.

De Osteopatic Posture therapeut zal eerst het gehele lichaam zijn balans moeten teruggeven. Vervolgens leert hij de patiënt hoe die zelf zijn lichaam kan controleren. Ook leert de patiënt hoe hij zelf bij kleine verstoringen invloed kan uitoefen op de veranderde situatie: hij leert om zelf de dreigende balansverstoring te corrigeren. De belangrijkste kenmerken van de Osteopatic Posture Therapy :

  1. Er wordt een verband gelegd tussen de klacht van de patiënt en de structurele oorzaak;
  2. De patiënt wordt zelf actief als 'onderzoeker', 'behandelaar 'en 'controleur';
  3. De behandelaar zorgt voor inzicht in de houdings- en bewegingspatronen van de patiënt en kent daar mee het totale belastingpatroon. Vervolgens is het belangrijkste wat beïnvloed moet worden de gewoontehouding;
  4. De behandelaar geeft op basis van gericht onderzoek naar de mogelijke structurele stoornis direct duidelijkheid over de mogelijkheden en de beperkingen van de behandeling;
  5. De behandeling is gericht op het herstel van de structurele balans;
  6. Bij de doelgerichte oefeningen, ligt het accent op het ontwikkelen van het gevoel van de patiënt ter zelfcontrole;
  7. De gewoontehoudingen worden door middel van een gericht programma gecorrigeerd.

Of in de metafoor van het huis:

De behandelaar ruimt eerst samen met de patiënt het huis op. Vervolgens leert de patiënt, hoe hij of zij zelf kan controleren waar het in huis vuil is. Met de geleerde technieken kan de patiënt dan zelf opruimen. Dankzij de gecorrigeerde houding zorgt de patiënt, dat het niet meer zo snel vuil wordt. Het zal duidelijk zijn, dat in een huis waar het niet zo vuil wordt gemaakt, ook minder schoonmaakwerkzaamheden nodig zijn.

De praktijk toont aan dat een gemotiveerde patiënt deze aanpak gemakkelijk kan oppakken. Deze patiënt is ook in staat om op langere termijn de klachten zelf onder controle te houden.

Het model van de Osteopatic Posture Therapy is in de dagelijkse praktijk toepasbaar voor iedere behandelaar. OPT is te gebruiken bij nagenoeg iedere patiënt met klachten van het bewegingsapparaat en biedt daarmee een aanvulling voor de behandelaar.. Voor patiënten biedt OPT een mogelijkheid om met weinig inspanning en tijd te voorkomen dat klachten op langere termijn opnieuw ontstaan. Het zal duidelijk zijn, dat het hier gaat om EEN methode en niet om DE methode om tot resultaat te komen.